Om Fri Press Mobil

Fri Press Mobil erbjuder gratis texter och bilder som du själv laddar ner. Det är fritt att skicka vidare allt material via SMS, MMS, Bluetooth, IR eller mejl till vem som helst. All publicering utan Fri Press eller upphovsmannens medgivande är dock otillåten. Länka gärna till Fri Press Mobil. (Använd loggan!)

Fri Press Mobil har som policy att slimma sidorna - Low Bit Production - för att göra det lätt för alla att snabbt ladda ner materialet. Om du inte har fritt Internet till din mobil, eller om dina mottagningsförhållanden är dåliga rekommenderas att du sparar sidor. Då kan du läsa dem när och hur du vill.

Kritik - positiv eller negativ, uppmärksammande av brister i teknik mottages via mejl.

Skriver du?

Har du skrivit något som du tror passar i Fri Press Mobil är du välkommen att skicka in det. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra urval i insänt material, redigera och bestämma layout samt publicera också i tryck utan att upphovsmannen kan ställa krav på ersättning.

Kontakt:
mobilfripress.se
.

Fri Press har också en hemsida

På www.fripress.se hittar du mer. (Klicka på bilden nedan!)